• PC端幻灯片三
 • PC端幻灯片五
  您所在的位置:首页»关于仟零»教练团队»
  1. 仟零减肥训练营教练总监——吴波

   [ 2021-06-07 ]

  2. 仟零减肥训练营主教练——赵鲤蓉

   [ 2021-04-14 ]

  3. 仟零减肥训练营教练——马啸天

   [ 2021-03-31 ]

  4. 仟零减肥训练营教练总监——杨天力

   [ 2019-09-25 ]

  5. 仟零减肥训练营董事长——曹彭斌

   [ 2019-09-05 ]

  6. 仟零减肥训练营主教练——唐任良

   [ 2019-09-05 ]

  16条记录